Nieuwsbrief februari - Herdenkingsmaand met nieuwe expositie en watertheater
 
 

60 jaar na de ramp - Hoogwaterbescherming in het Keringhuis

1 februari 1953, de watersnoodramp treft Nederland. De aanleiding tot de implementatie van de Deltawerken. De laatste hiervan, de Maeslantkering, kwam gereed in 1997. Ook de komende eeuw speelt hoogwaterbescherming een belangrijke rol. In het Keringhuis is hierover alles te vinden. De hele maand februari staat in het teken van het herdenken van de watersnoodramp. Er is een bijzondere nieuwe tentoonstelling te bewonderen en een interactief kunstwerk, er zijn themarondleidingen en basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om speciale theatervoorstellingen te bezoeken.

 
 

Bijzondere expositie: ontwikkeling van de Nederlandse kustlijn

Onlangs werd de Deltaviewer toegevoegd aan de permanente expositie in het Keringhuis, waarmee bezoekers zelf in kunnen zoomen op Nederland om de diverse onderdelen van het huidige Deltaprogramma verder te ontdekken.

Deze maand komt daar een bijzondere expositie bij: een zeven meter lange maquette van de Nederlandse kust. Op de maquette wordt een animatie van de ontwikkeling van de kustlijn geprojecteerd. Verleden (van 5500 voor Christus), heden en toekomst van de kust worden in beeld gebracht en hierin worden de effecten van actuele maatregelen uit het Deltaprogramma zichtbaar. De focus ligt hierbij op de Zuidwestelijke Delta, de Hollandse kust en het Waddengebied.

De maquette is voor het eerst getoond tijdens het Nationaal Deltacongres in november 2012. In het Keringhuis is deze expositie nu voor iedereen te bezoeken, van 2 februari tot en met 1 april.

 
 

Wijswater: kunstwerk en herdenkingstegel

In het Keringhuis hangt de hele maand februari het tegeltableau 'Wijswater' van Rotterdams beeldend kunstenaar Astrid Moors. Het is een vlak van 130 x 130 cm dat is opgebouwd uit 625 tegeltjes, die samen een QR code (Quick Response) vormen. Komt dat zien!

Elke dag verschijnt er een nieuwe watergerelateerde tekening. Astrid Moors heeft voor de herdenking op 1 februari een speciale herdenkingstegel gefabriceerd met de titel 'Luctor et emergo' (ik worstel en kom boven). Deze tegel is, evenals de andere watertekeningen, te koop.

 
 

Themarondleidingen, ook tijdens de voorjaarsvakantie

Tijdens alle instaprondleidingenbesteed in februari is er extra aandacht voor de herdenking van de watersnoodramp in 1953. In de week van 25 februari zijn er daarnaast extra rondleidingen voor kinderen (tijdens de voorjaarsvakantie). Kijk voor het hele programma op www.keringhuis.nl.

U kunt de rondleiding hier reserveren.

 
 

Waterwolf - gratis theatervoorstellingen voor het basisonderwijs

Onlangs heeft het Keringhuis basisscholen uitgenodigd om gratis de theatervoorstelling Waterwolf bij te wonen. Een unieke gelegenheid, mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 11, 12 en 13 februari zal het Keringhuis totaal 600 scholieren uit het basisonderwijs verwelkomen bij 5 voorstellingen. Waterwolf is een natte en spannende muziektheatervoorstelling over angst en liefde voor water, die gebracht wordt door het gezelschap Tafel van Vijf.

 
 
 
 
  ALTIJD OP DE HOOGTE!
Volg ons op twitter:@keringhuis
VRAGEN?
Mail : info@keringhuis.nl
Klik hier om je af te melden van deze nieuwsbrief