Nieuwsbrief oktober - Het stormseizoen begint, 1-2 oktober Weekend van de Wetenschap, herfstvakantie en meer
 
 

PROEF OP DE SOM VOOR HET STORMSEIZOEN 2016-2017

Na de geslaagde functioneringssluiting van de Maeslantkering en Hartelkering op zaterdag 17 september jl. zijn beide stormvloedkeringen klaar voor het komende stormseizoen. Dit loopt van 1 oktober tot 15 april.

Hoewel het sluitproces van de Maeslantkering en Hartelkering in principe volledig automatisch verloopt, kan Rijkswaterstaat de kering ook handmatig sluiten. Daarom werden deze keer enkele stappen in het sluitproces in de kerende wand geoefend. Hiervoor begaven medewerkers van het Operationele Team zich in de kerende wand. Voor de ruim 4000 toeschouwers leverde dat bijzondere beelden op van mensen die op en in de deuren van de Maeslantkering klommen.

De functioneringssluiting is bedoeld om de stormvloedkeringen Maeslantkering en Hartelkering integraal te testen, zowel de techniek als de mensen die de keringen bedienen. De geslaagde sluiting markeert dat Rijkswaterstaat klaar is voor het stormseizoen. De Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genaamd, beschermen ongeveer 2 miljoen mensen in de Randstad tegen stormvloeden van de Noordzee.

Op zaterdag 17 september om 15.10 uur verlieten de immense deuren van de Maeslantkering het dok om de Nieuwe Waterweg op te varen. Om 16.00 uur waren de schuiven van de Hartelkering gesloten en de deuren van de Maeslantkering volledig uitgevaren en afgezonken. Om 19.15 waren beide keringen weer volledig open voor het scheepvaartverkeer.

 
 

WEEKEND VAN DE WETENSCHAP


Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober maken kinderen op spelenderwijs kennis met de onderwerpen techniek en water met behulp van LEGO®. Tijdens de kinderrondleidingen laat de gids bij de LEGO®-watertafel zien hoe water het gebied Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden beïnvloedt en welke maatregelen er worden getroffen tegen de gevolgen van overstromingen en watertekorten.

Er zijn ook instaprondleidingen voor volwassenen in Nederlands en Engels. Reserveren via www.keringhuis.nl

 
 

WEEK VAN ONS WATER

Van 12 t/m 19 oktober staat de Week van Ons Water in het teken van waterveiligheid en wateroverlast in Nederland. Tijdens deze week kunnen we laten zien hoe Rijkswaterstaat werkt aan waterveiligheid in samenwerking met andere waterpartners. Vergroot je waterbewustzijn op lokaal, regionaal en landelijk niveau tijdens de LEGO®-rondleidingen die leuk is voor kinderen én volwassenen. Reserveren aanbevolen via www.keringhuis.nl!

 
 

HERFSTVAKANTIE

De zomer is dit jaar in Nederland pas laat op gang gekomen en dus hangt er bij velen nog zo’n heerlijk vakantiegevoel. Ook al laat het weer in Nederland zich niet makkelijk voorspellen en doet de globale klimaatverandering daar nog een schepje bovenop, zelfs als het weer nu spontaan omslaat dan is daar de herfstvakantie al in zicht.

In de periode van 15 t/m 30 oktober vinden er extra rondleidingen voor jong en oud plaats. De kinderrondleiding heeft zelfs een speciale LEGO®-versie. Voor ons buitenlandse publiek bieden we rondleidingen in het Engels. Natuurlijk zijn er ook rondleidingen in het Nederlands. Actuele data en tijden staan op onze website www.keringhuis.nl waar je ook kan reserveren, wat we ook ten zeerste aanbevelen.

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE INSTAPRONDLEIDINGEN

Prijzen instaprondleidingen: Tot 18 jaar € 2,30, 18+ € 4,30 p.p.
Kinderrondleidingen: per kind mag 1 begeleider gratis mee!

Reserveren: Zeker in schoolvakanties en bij themarondleidingen aanbevolen via www.keringhuis.nl

 
 

ENGLISH TOURS

A big part of The Netherlands is situated below sea level yet we are one of the best protected deltas in the world. How do we do that? Our English speaking guides will tell you all about it. He or she will also take you the Maeslant Barrier, your only chance to get a close look at the world’s biggest storm surge barrier. Check this calendar for the dates and times or go to www.keringhuis.nl and book your tour. Length of tour 60 minutes. Prices p.p. until 18 years € 2,30 and as from 18 years € 4,30. You will get an entrance ticket with which you can visit the information centre ‘het Keringhuis’ free of charge for 1 year. So come back again!

 
 
 
 
  ALTIJD OP DE HOOGTE!
Volg ons op twitter:@keringhuis
VRAGEN?
Mail : info@keringhuis.nl
Klik hier om je af te melden van deze nieuwsbrief