Zaterdag 9 september Functioneringssluiting

Eénmaal per jaar, voor aanvang van het stormseizoen, sluit Rijkswaterstaat bij wijze van proef de Maeslantkering en de Hartelkering. Dit jaar vindt deze zogenaamde functioneringssluiting plaats op zaterdag 9 september. De sluiting heeft dit keer een extra feestelijk karakter omdat het 20 jaar geleden is dat de Maeslantkering voor het eerst in functie kwam met als taak om 2 miljoen inwoners van Zuid Holland te beschermen tegen stormvloeden vanaf zee. Het Keringhuis, dat naast de Maeslantkering ligt, biedt bezoekers rondleidingen, educatieve activiteiten en een muzikaal programma aan voor jong en oud. Ook wordt een buitenexpositie ruimte over waterberging geopend.


 

Na de grote onderhoudswerkzaamheden in de zomermaanden, test Rijkswaterstaat altijd vóór de start van het stormseizoen of de Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genaamd, weer naar behoren werken. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot en met 15 april. De functioneringssluiting is bedoeld om de stormvloedkeringen integraal te testen, zowel de techniek als de mensen die de keringen bedienen. De jaarlijkse functioneringssluiting markeert dat Rijkswaterstaat klaar is voor het stormseizoen.

Het feestelijk programma start rond 13.30 uur met een muzikale uitvoering vanaf een boot varend vanaf Hoek van Holland naar de Maeslantkering. Om 15.30 start het programma op het centrale podium met o.a. een concert van de fanfare Bereden Wapens met zangeres Jolien Thijs. Verder wordt een buitenexpositie geopend over kleine waterberging. De expo laat mensen zien wat ze zelf kunnen bijdragen om droge voeten te houden. Aansluitend rond 16.50 uur start het sluitproces van de Maeslantkering.
Datum en tijdstip van de functioneringssluiting zijn onder voorbehoud en kunnen vanwege weersomstandigheden nog wijzigen.

Het Keringhuis is die dag voor het publiek geopend van 11.00 tot 20.00 uur. Er zijn rondleidingen en activiteiten die te maken hebben met droge voeten houden in een gebied dat beneden de zeespiegel ligt. Ook draait een film over de bouw en de opening in 1997 van de Maeslantkering.

Voor meer informatie en het boeken van een rondleiding ga naar www.keringhuis.nl