2 februari Nationale Waterdag

Morgen, 1 februari is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zal op deze dag uitgebreid worden stilgestaan bij deze ramp. Op 2 februari 2018, Nationale Waterdag, worden op initiatief van het watersnoodmuseum landelijk de verhalen over water verteld. Het Keringhuis is partner van de Nationale Waterdag.

Daarom hebben wij voor 2 februari een bijzonder programma samengesteld. In de ochtend komen de basisscholen uit Hoek van Holland naar het Keringhuis. De leerlingen krijgen dan van ooggetuigen van de Watersnoodramp te horen hoe zij deze dag hebben beleefd. Na dit indrukwekkende begin worden de leerlingen rondgeleid door het Keringhuis en over het terrein van de Maeslantkering. Hierbij worden ze verder geïnformeerd over de gevolgen van de Watersnoodramp en het ontstaan van de Deltawerken.

De middag is gereserveerd voor alle overige belangstellenden die een zelfde soort programma kunnen bijwonen. U kunt zich voor dit programma inschrijven op onze website. De rondleiding heet 65-jaar na de Watersnoodramp en start om 13.30.  We hopen u in groten getale te mogen ontvangen aanstaande vrijdag.