Persbericht 1 februari - Februari herdenking watersnoodramp met watertheater en nieuwe expositie
 
 

60 jaar na de ramp - Hoogwaterbescherming in het Keringhuis

1 februari 1953, de watersnoodramp treft Nederland. De aanleiding tot de implementatie van de Deltawerken. De laatste hiervan, de Maeslantkering, kwam gereed in 1997. Ook de komende eeuw speelt hoogwaterbescherming een belangrijke rol. In het Keringhuis is hierover alles te vinden. De hele maand februari staat hier in het teken van het herdenken van de watersnoodramp. Basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om speciale theatervoorstellingen te bezoeken, er zijn themarondleidingen, er is een bijzondere nieuwe tentoonstelling te bewonderen en een interactief kunstwerk.

 
 

Waterwolf - gratis theatervoorstellingen voor het basisonderwijs

Onlangs heeft het Keringhuis basisscholen uitgenodigd om gratis de theatervoorstelling Waterwolf bij te wonen. Een unieke gelegenheid, mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 11, 12 en 13 februari zal het Keringhuis totaal 600 scholieren uit het basisonderwijs verwelkomen bij 5 voorstellingen. Waterwolf is een natte en spannende muziektheatervoorstelling over angst en liefde voor water, die gebracht wordt door het gezelschap Tafel van Vijf.

 
 

Bijzondere expositie: ontwikkeling van de Nederlandse kustlijn

Onlangs werd de Deltaviewer toegevoegd aan de permanente expositie in het Keringhuis, waarmee bezoekers zelf in kunnen zoomen op Nederland om de diverse onderdelen van het huidige Deltaprogramma verder te ontdekken.

Deze maand komt daar een bijzondere expositie bij: een zeven meter lange maquette van de Nederlandse kust. Op de maquette wordt een animatie van de ontwikkeling van de kustlijn geprojecteerd. Verleden (van 5500 voor Christus), heden en toekomst van de kust worden in beeld gebracht en hierin worden de effecten van actuele maatregelen uit het Deltaprogramma zichtbaar. De focus ligt hierbij op de Zuidwestelijke delta, de Hollandse kust en het Waddengebied.

De maquette is voor het eerst getoond tijdens het Nationaal Deltacongres in november 2012. In het Keringhuis is deze expositie nu voor iedereen te bezoeken, van 2 februari tot en met 1 april.

 
 

Wijswater: kunstwerk en herdenkingstegel

In het Keringhuis hangt de hele maand februari het tegeltableau 'Wijswater' van Rotterdams beeldend kunstenaar Astrid Moors. Het is een vlak van 130 x 130 cm dat is opgebouwd uit 625 tegeltjes, die samen een QR code (Quick Response) maken. Komt dat zien!

Elke dag verschijnt er een nieuwe watergerelateerde tekening. Astrid Moors heeft voor de herdenking op 1 februari een speciale herdenkingstegel gefabriceerd met de titel 'Luctor et emergo' (ik worstel en kom boven). Deze tegel is, evenals de andere watertekeningen, te koop.

 
 

Themarondleidingen, ook tijdens de voorjaarsvakantie

Tijdens alle instaprondleidingenbesteed in februari is er extra aandacht voor de herdenking van de watersnoodramp in 1953. In de week van 25 februari zijn er daarnaast extra rondleidingen voor kinderen (tijdens de voorjaarsvakantie).

 
 

Maeslantkering en het Keringhuis

De Maeslantkering is de grootste beweegbare stormvloedkering ter wereld en het sluitstuk van de Deltawerken. Deze machtige poortwachter beschermt Rotterdam en omgeving tegen stormvloeden vanuit zee. In het naastgelegen Keringhuis komt u te weten hoe de Maeslantkering werkt. De interactieve expositie laat u vervolgens kennismaken met de andere maatregelen die in het gebied genomen worden om de voeten droog te houden, ook in 2050.

Het Keringhuis, Publiekscentrum Water
Geopend: ma-vrij 10:00-16:00 / za-zo 11:00-17:00
Gesloten: 1 jan., 25 en 31 dec.
Maeslantkeringweg 139
3151 ZZ Hoek van Holland
T 088-7970630
E info@keringhuis.nl
I www.keringhuis.nl

 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie en beeldmateriaal Kijkt u op www.keringhuis.nl/pers of kunt u contact opnemen met het Keringhuis. T 088-7970630.

Journalisten krijgen gelegenheid tot het maken van foto’s en/of opnames. Pers uit binnen- en buitenland is daarnaast van harte welkom voor een bezoek op maat. Hierbij wordt u begeleid door één van onze persvoorlichters.